Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Princové jsou na draka

benefice 961Před několika lety vznikl projekt podpory a spolupráce břeclavské taneční skupiny E.M. Dancers a denního stacionáře UTILIS společnosti REMEDIA PLUS o.p.s. Kromě společných akcí pořádaných v průběhu celého roku (společná vánoční besídka, Halloween, karneval) vznikla také myšlenka benefičních tanečních vystoupení, jejichž výtěžek je věnován právě dennímu stacionáři UTILIS. V tomto roce série benefic pokračovala projektem "PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA", ztvárněním známé pohádky. Projekt přesáhl hranice jedné taneční skupiny i hranice Břeclavi. Letos se na něm podíleli tanečníci E.M. Dancers, N. C. O. D., Amira belly dance a řada herců.


V průběhu 6 tanečních představení shlédly vystoupení stovky malých i velkých nadšených diváků a celková finanční částka vybraná na podporu stacionáře se vyšplhala na 70 540 Kč. Navíc si všichni odnesli zážitek z vystoupení plného tance a energie i dobrý pocit ze spolupráce pro dobrou věc.
Děkujeme všem, kteří se na projektu jakkoli podíleli - těm, kteří se postarali o to, aby se myšlenka stala skutečností, malým i velkým tanečníkům, kteří věnovali svůj čas, umění i energii (a dospělí i dny dovolené), všem spolupracovníkům, kteří se postarali o zabezpečení akce, divákům každého věku... Prostě každému, kdo přiložil ruku k dobrému dílu. PRINCOVÉ JSOU OPRAVDU NA DRAKA....pomocnou ruku podávají přátelé...

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi