Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

AKTUÁLNÍ SITUACE!!

Setkání seniorů nad fotografiemi Břeclavi

Ve středu 12. října odpoledne se prostory Integračního centra UTILIS společnosti Remedia Plus o.p.s. rozezněly jinými hlasy, než obvykle. V bezbariérovém zařízení na Růžičkově ulici číslo 5 v centru Břeclavi se sešli dříve narození, aby na besedě s promítáním povídali o tvářích a podobách Břeclavi, její historii, prohlíželi fotografie v knihách i na plátně, ukazovali mladším to, co sami zažili a mladí už neznají. Diskuse byla živá...

...vzpomínky barvité, čas rychle plynul. Bylo vidět, že setkání je pro seniory potěšením i příležitostí společně se sejít, vypít kávu či čaj a užít si obecenství vrstevníků.

Příjemná atmosféra setkání je povzbuzením k pořádání dalších akcí, na které Integrační centrum UTILIS srdečně zve v těchto termínech.

26.10. na dechovů notečku - zpěv a tanec, lidové a jiné oblíbené písně
23.11. adventní aranžováni
7.12. vánoční pečení

Setkání se konají v prostorách Integračního centra Růžičkova 5 v Břeclavi, začátek ve 14:30

beseda seniori 024   beseda seniori 067   beseda seniori 073
         
beseda seniori 040   beseda seniori 045   beseda seniori 066

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi