Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

AKTUÁLNÍ SITUACE!!

Návštěva ministra financí Andreje Babiše na Denním stacionáři UTILIS

V neděli 25. září 2016 zavítal ministr financí ČR pan Andrej Babiš do Břeclavi. Kromě účasti na Svatováclavských slavnostech či ochutnávky burčáku zavítal také na Denní stacionář UTILIS společnosti Remedia Plus o.p.s.. Zařízením ho provedla ředitelka společnost Jarmila Pěčková, pan ministr si prohlédl prostory, nahlédl alespoň malinko do zákulisí aktivit klientů a následně odpovídal otázky zaměstnanců společnosti, rodinných příslušníků i přátel stacionáře a veřejnosti.

Z obecných témat diskuse je možné krátce zmínit tato:

- situace financování sociálních služeb - přerozdělování financí krajskými úřady, časové prodlevy

- myšlenka spojení MPSV a ministerstva zdravotnictví vzhledem k příbuznosti oborů, došlo by, dle pana ministra, k zprůhlednění financování a sjednocení pravidel.

- rozdíly v přístupu k financování příspěvkových organizací a neziskových organizací

Po dobu trvání besedy se personál zařízení postaral o menší i větší děti účastníků diskuse přímo v prostorách stacionáře, přítomen byl i canisterapeutický pes. Dospělí tak mohli trávit čas soustředěně a nerušeně a využít příležitost mluvit o tom, co je trápí a zajímá.

Na závěr cca 1,5 hodinové návštěvy bylo připraveno malé občerstvení a pan ministr poté odešel do krojovaného průvodu, který procházel městem v rámci programu Svatováclavských slavností.

 

babis2   babis3   unnamed
         
canis 026   canis 031   canis 044

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi