Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Pro dobrý pocit

benefice BV 572V sobotu 29. října v podvečer patřil Dům školství v Břeclavi folkloru. A ne ledajakému. Krásnému, našemu a tentokrát ještě sloužícímu dobré věci.
Old stars Břeclav - sdružení folklorních tanečníků a zpěváků pořádalo ve spolupráci s městem Břeclav a za podpory mnoha sponzorů, účinkujících i těch, kteří přišli, benefiční koncert "Pro dobrý pocit" ve prospěch klientů střediska UTILIS (Denní stacionář a Integrační centrum) břeclavské společnosti Remedia Plus o.p.s..
Jak v průběhu večera zmínila hlavní organizátorka akce Lucie Tesaříková, první nápad byl pomoci jedné konkrétní rodině. Když pak ale přemýšlela, jak rodinu či člověka vybrat, nápad se posunul k podpoře společnosti, která se lidem na Břeclavsku roky odpovědně a pečlivě věnuje...

Tak nakonec vznikla myšlenka podpořit UTILIS...
Bez nároků na honorář na akci vystoupili Jožka Černý, sourozenci Baťkovi, Jana Horáková, Dobrý ročník, Výběr z bobulí, František Šulák, Old Stars Břeclav, Jaroslav Švach, Jan Huňař, Pohárek
a Hrozen. Řada vinařů z Břeclavska přispěla svými víny ke koštu, k ochutnání byly i výborné klobásy.
Sál Domu školství se naplnil příchozími, výtěžek ze vstupného určený UTILISu nakonec dosáhl krásné částky 35 850,- Kč.
Děkujeme!!!

benefice BV 147   benefice BV 169   benefice BV 517
         
benefice BV 581   benefice BV 592   benefice BV 667

více fotografií najdete na facebooku:

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi