Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

TERAPEUTICKÉ PANENKY - nově na Domovince.

domovinka 120Stále pracujeme na zkvalitnění služeb, které poskytujeme, hledáme cesty, jak našim klientům více naplnit jejich potřeby, jak jim zpříjemnit čas, který tráví u nás, jak reagovat na změny jejich zdravotního stavu...

Jednou z metod, která se na zařízeních pracujících s lidmi postiženými některou z forem demence, začíná využívat v posledních letech, je práce s terapeutickými panenkami. Tyto panenky s mnoha pečlivě promyšlenými vlastnostmi (například umístění těžiště tak, aby bylo možno panenku dobře chovat v náručí či na boku) pomáhají k vytvoření psychické pohody

u některých z klientů. Při kontaktu s panenkou často dochází ke zklidnění, protože klient přestává hledat své dítě nebo naopak do panenky promítá sebe a je spokojený...

Panenky jsme zakoupili pro potřebu klientů Domovinky a již teď je vidět, že to byl správný krok. Nakonec - podívejte se sami.

DSCN1217a   DSCN1222a   DSCN1241a
DSCN1246a   domovinka 008    

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi