Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Veletrh sociálních služeb - Břeclav 2017

Protože v "klasickém" říjnovém termínu často Veletrhu sociálních služeb nepřálo počasí, letos se poprvé konal v květnový den. Počasí se vydařilo, v dopoledních hodinách, hlavně díky účasti škol, byl veletrh i hojně navštíven. Remedia Plus z.ú. jako již tradičně nesměla na akci chybět, na stánku bylo možné se dozvědět vše potřebné o poskytovaných službách, prohlédnout si výrobky klientů i fotografie z aktivit, vyzkoušet si edukační hry, seznámit se s obřími šneky, osahat si pomůcky pro domácí péči a také - jako každoročně - se setkat s canisterapeutickými psy. Klienti a asistenti z Integračního centra UTILIS zahráli návštěvníkům veletrhu pohádku "O veliké řepě", z denního stacionáře nás děti přišly pozdravit na stánek v rámci vycházky.

Celá akce se vydařila a my už teď můžeme slíbit, že na příštím ročníku nebudeme chybět a opět si pro Vás připravíme řadu zajímavého.

mix bv 298   mix bv 179   mix bv 127
mix bv 121   mix bv 066   mix bv 080
mix bv 059   mix bv 029   mix bv 051

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi