Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Domovinka: rozvolňování - návštěvy příbuzných, vycházky, přijímání nových klientů

dzr 038Návštěvy příbuzných jsou povoleny od 25. května ve vymezené době a za dodržení vzdálenosti od ostatních klientů a používání ochranných prostředků z důvodu ochrany zdraví klientů před zavlečením infekce:
a) návštěvy jsou umožněny příbuzným - jednotlivci
b) návštěvy jsou povinny mít

 • roušku na ústech a nose, pokud nebudou ve venkovním prostoru
 • návleky na botách v návštěvní místnosti
 • rukavice na rukou

      k dispozici pro návštěvy bude dezinfekce rukou a návleky,

c) vymezený čas pro návštěvy:

 • dopoledne od 10.00 - 11.00 hod.
 • odpoledne od 14.00 - 16.00 hod.

d) návštěvy, prosím, hlaste telefonicky vedoucí služby paní Kadlíčkové Petře,

        tel.: 516 315 137 nebo 739 459 638

 Od 22.6.2020 je umožněno:

a) přijímat nové klienty do pobytových služeb a obnovit ambulantní odlehčovací služby

b)  jsou umožněny vycházky seniorů mimo areál pobytové služby


Děkuji za velkou trpělivost a pochopení, chráníme především naše klienty, prozatím můžete využívat služby

kontaktu přes tablet 775 897 764.

Dle vývoje epidemiologické situace může Ministerstvo práce a sociálních věcí opatření měnit, sledujte prosím změny.

Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka"

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi