Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

AKTUÁLNÍ SITUACE!!

Realizace projektu NEVZDÁVÁME TO

Díky 1.místu sedmého kola Nadačního fondu Tesco v Břeclavi, jsme mohli uskutečnit projekt "Nevzdáváme to!" , který měl za cíl zlepšit podmínky pro osoby trpící demencí.

Realizace projektu se podařila, nová kuchyňka je hotova, a přinesla radost všem klientům a pracovníkům našeho zařízení.

Daleko lépe a radostněji probíhají nyní každodenní činnosti v kuchyňském koutku, kde si klienti za podpory pracovníků připravují jednoduchá jídla, vaří kávy a čaje, pečou dobrůtky. Všechny tyto činnosti kolem vaření a přípravy jednoduchých pokrmů rozvíjí a podporují zbývající schopnosti, které jsou velmi citelně omezeny nemocí klientů.

Přípravou těchto jídel posilují nejen své sebevědomí, ale podporují i klienty již velmi postižené - cítí vůni připravovaného pokrmu, ochutnávají, podporují své chuťové buňky.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás podpořili.

IMG 1621   u linky2

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi