Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

AKTUÁLNÍ SITUACE!!

Obnovujeme provoz

" Od pondělí 23.11.2020 jsou zcela plně obnoveny provozy na těchto střediscích:

 • Denní stacionář UTILIS
 • Integrační centrum UTILIS
 • Pečovatelská služba REMEDIA
 • Osobní asistence REMEDIA
 • Domovinka Remedia, Odlehčovací pobytové služby 
 • Domovinka Remedia, domov se zvláštním režimem
Návštěvy v pobytových službách jsou zatím nadále na zakázané, lze udělit výjimky při zhoršení zdravotního stavu klienta, povoluje ředitelka.
Děkujeme všem klientům a rodinným příslušníkům za pochopení situace a za podporu v průběhu onemocnění zaměstnanců v jednotlivých službách.
Přeji všem hodně zdraví a TĚŠÍME se na VÁS, 
                                                                              s pozdravem Jarmila Pěčková, ředitelka."

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi