Birdwatching

Domov se zvláštním režimem

Pobytová služba pro osoby s demencí.

Cíl:

Naším cílem je zajistit komplexní péči a spokojenost klientů.

Poslání:

Jsme tady, abychom pomáhali lidem, kteří v důsledku své nemoci již nejsou soběstační. Respektujeme přání a potřeby klientů, klademe důraz na úctu, diskrétnost a vlídný přístup. Domovinka proto, že svědomitě a s úsměvem vytváříme pocit jistoty a bezpečí tak, aby se klienti u nás cítili jako doma.

Komu je služba určena:

Služba je určená osobám s demencí, které se ocitly v nepříznivé situaci (způsobené zdravotním stavem, ztrátou soběstačnosti, osamocením) a nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami, za pomoci svého okolí nebo jinými dostupnými službami.

Podmínky přijetí žadatele:

1) Žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz Komu je služba určena).

2) Volné místo v zařízení.

3) Podání žádosti k přijetí (včetně příslušných dokumentů).

4) Registrace u odborného lékaře – psychiatra, pokud žadatel registrován není, zařídí registraci zařízení.

5) Závislost žadatele na pomoci jiné osoby (žadatel je příjemcem příspěvku na péči, pokud není, žádá o PP společnost Remedia).

6) Lékařem diagnostikovaná demence žadatele, což je doloženo formulářem Vyjádření lékaře popř.jiným odpovídajícím dokumentem.

7) O výjimečném přednostním přijetí rozhoduje ředitelka a sociální pracovnice, a to na základě žádosti a posouzení vážnosti situace.

8) Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů žadatele a jejich následným zpracováním.

9) Sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení.

Informace o zařízení včetně kapacity:

Domovinka je zařízení domova se zvláštním režimem. Umožňuje poskytnutí pobytové i odlehčovací služby osobám s demencí. V Domovince jsou k dispozici tři pokoje po čtyřech lůžcích a jeden pokoj po pěti lůžcích (celková kapacita zařízení je 17 lůžek). Dále je zde pro klienty jídelna, společenská místnost s malou knihovnou, televizí, koupelna a tři WC. V případě příznivého počasí mohou klienti využívat terasu a ke kratším procházkám bývá využíván menší park v areálu nemocnice.Aktivity: péče o akvárium, terárium, čtení, zpívání, pečení, tvořivé činnosti apod.

Zásady poskytování služby:

1) Chráníme důstojnost a soukromí klientů.

2) Nezneužíváme závislosti našich klientů. / Nezneužíváme svého postavení vůči klientům.

3) Respektujeme a hájíme práva a zájmy klientů.

4) S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli.

5) Každého klienta respektujeme jako osobnost a individualitu.

6) Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.

7) Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, podporujeme jejich kontakty s rodinou.