Birdwatching

Integrační centrum

Ambulantní služba pro osoby starší 18 let se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

Cíl:

„Cílem centra je umožnit začlenění klientů, smysluplné trávení volného času, zlepšení komunikačních a jiných dovedností, podpora klientů v oblasti seberealizace a zvyšování samostatnosti klientů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“

Poslání:

„Posláním integračního centra je ambulantní poskytování sociálně-aktivizačních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením ohroženým sociálním vyloučením, sociálně terapeutické činnosti, cvičení se psy aj.“

Komu je služba určena:

Služba je určena osobám starším 18 let se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Podmínky přijetí žadatele:

• zájemce spadá do cílové skupiny služby,
• dobrovolný vstup a aktivní spolupráce s osobními asistenty v integračním centru,
• volná kapacita služby,
• souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů,
• sepsání smlouvy o poskytování služeb

Informace o zařízení včetně kapacity:

Denní kapacita při pobytu v zařízení je 40 osob, v případě akce pořádané mimo prostory zařízení je kapacita osob dle možností prostor.

Zásady poskytování služby:

1)      Podporujeme naše klienty v začleňování do běžného života ve společnosti.

2)      Chráníme práva klientů a uplatňujeme jejich oprávněné zájmy, když jsou tato práva porušována.

3)      Respektujeme důstojnost a soukromí klientů, zachováváme diskrétnost.

4)      Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.

5)      S klienty komunikujeme tak, abychom si vzájemně rozuměli.

6)      Pomáháme klientům společně hledat řešení jejich problémů.

7)      Ke všem klientům přistupujeme bez projevů diskriminace.

8)      Máme respekt k potřebám a individualitě každého klienta.