Birdwatching

Odlehčovací služby

Ambulantní a pobytové služby určené pro osoby, o které dočasně nemá kdo pečovat.

Cíl:

„Cílem služby je odlehčit rodině při péči o osoby se sníženou soběstačností v době, kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout nebo potřebuje čas na odpočinek.“

Poslání:

„Posláním odlehčovací služby Remedia Plus v Břeclavi je poskytovat krátkodobé, pobytové nebo ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno ve vlastním prostředí. Součástí této služby je i péče zdravotní, základní sociální poradenství a aktivizační činnosti.“

Cílová skupina pro odlehčovací služby v domově se zvláštním režimem:

cílová skupina respitní – odlehčovací služby je velice rozmanitá, protože reaguje na potřeby rodiny zajistit péči po dobu jejich nepřítomnosti. Nelze specifikovat jednotlivé skupiny, nejčastěji ji tvoří senioři se zdravotním postižením.

Služba je určena pro osoby
s chronickým onemocněním, s chronicky duševním onemocněním, s jiným zdravotním postižením s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, senioři.
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci způsobené ztrátou soběstačnosti z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami a kde krátkodobě nemůže péči poskytnout jinak pečující osoba, popřípadě v dny, kdy pečující osoba potřebuje v péči odlehčit.

Věková kategorie klientů:

- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Podmínky přijetí žadatele:

1) Žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz Komu je služba určena).

2) Volná kapacita zařízení.

3) Závislost žadatele na pomoci jiné osoby (žadatel je příjemcem příspěvku na péči nebo má podánu žádost).

4) Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů žadatele a jejich následným zpracováním.

5) Sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení.

Informace o zařízení včetně kapacity:

Domovinka umožňuje poskytnutí pobytové i ambulantní odlehčovací služby. V Domovince je pro odlehčovací pobytovou službu vymezen jeden dvoulůžkový pokoj a případně jedno další lůžko. Kapacita odlehčovací služby ambulantní je maximálně 8 osob denně. Pro všechny klienty je společná jídelna, společenská místnost s malou knihovnou, koupelna a tři WC. V případě příznivého počasí mohou klienti využívat terasu a ke kratším procházkám bývá využíván menší park v areálu nemocnice. V blízkosti je také les, který rovněž slouží k vycházkám a výletům. Aktivity: péče o akvárium, terárium, čtení, zpívání, pečení, tvořivé činnosti apod.

Zásady poskytování služby:

1) Chráníme důstojnost a soukromí klientů.

2) Nezneužíváme závislosti našich klientů. / Nezneužíváme svého postavení vůči klientům.

3) Respektujeme a hájíme práva a zájmy klientů.

4) S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli.

5) Každého klienta respektujeme jako osobnost a individualitu.

6) Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.

7) Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, podporujeme jejich kontakty s rodinou.