Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia Plus z.ú.

Výpis z rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl U, vložka 188
Datum zápisu: 11. února 2002

Název: REMEDIA PLUS z.ú.
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 3066/1, PSČ 69002
Identifikační číslo: 262 76 925
Právní forma: Ústav
Datová schránka: ID: dry4bcr


Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Předmět činnosti:
poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci,
poskytování zdravotní péče v zařízení; poskytování této péče spočívá zejména:
-v pomoci a podpoře osob v nepříznivé sociální situaci,
-v pomoci a podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením,
-v koordinaci a redistribuci potencionálních klientů do systému podpory, pomoci a péče,
-v prosazování legislativních a strukturálních změn, které by umožnily zkvalitnění
poskytování sociálních a zdravotních služeb,
-v získávání zájemců o profesionální službu a dobrovolnickou činnost v péči o osoby v nepříznivé sociální situaci či ohrožené sociálním vyloučením, ve
zlepšování informovanosti veřejnosti o pomoci a podpoře osob v nepříznivé sociální situaci a osob ohrožené sociálním vyloučením,
-ve vzdělávání profesionálních pracovníků a laické veřejnosti v oblasti poskytování sociální péče osobám v nepříznivé sociální situaci,
- poskytování péče pro osoby ohrožené vyloučením,
- poskytování rehabilitační činnosti při návratu,
- poskytování půjčovny rehabilitačních pomůcek.


Statutární orgán - ředitel:
ředitel:
Bc. JARMILA PĚČKOVÁ, dat. nar. 1. května 1959
Žerotínova 2536/5, 690 02 Břeclav
Den vzniku funkce: 29. prosince 2016
Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel řídí činnost ústavu, zastupuje ho ve všech záležitostech a zavazuje ho, pokud tyto činnosti nejsou zákonem nebo zakládací listinou vyhrazeny do působnosti správní rady nebo zakladatele ústavu.


Správní rada:
místopředseda správní rady:
Mgr. ALEŠ HOFMAN, dat. nar. 5. června 1963
Polní 244, 691 42 Valtice
Den vzniku funkce: 29. prosince 2016
Den vzniku členství: 29. prosince 2016


člen správní rady:
Ing. JAN PĚČEK, dat. nar. 4. července 1983
Žerotínova 1024/1, 690 02 Břeclav
Výpis vyhotoven: 29. prosince 2016 12:20 2/2
Den vzniku funkce: 29. prosince 2016
Den vzniku členství: 29. prosince 2016


předseda správní rady:
Ing. LUDMILA FIBINGROVÁ, dat. nar. 19. listopadu 1956
nábř. Komenského 2106/11, 690 02 Břeclav
Den vzniku funkce: 29. prosince 2016
Den vzniku členství: 29. prosince 2016


Počet členů: 3


Zakladatel:
REMEDIA CENTRUM, spol. s r.o., IČ: 253 02 141
Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 69002
Výše vkladu: 10 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obecně prospěšná společnost REMEDIA PLUS o.p.s., se sídlem Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02, IČ 253 02 141, změnila svou právní formu ve
smyslu § 3050 občanského zákoníku na ústav s rozhodným dnem přeměny 01. 01. 2017.

Cíl organizace:

„Cílem organizace je pomáhat při začlenění osob s postižením, s onemocněním a seniorů do společnosti a umožnění důstojného a plnohodnotného prožití života.“

Poslání organizace:

„Posláním organizace je pomáhat seniorům, osobám s postižením a osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.“

Cílová skupina: služby poskytujeme

Seniorům, kteří vlivem přirozeného stárnutí či důsledkem nemoci ztrácejí schopnost si vlastními silami zabezpečit potřebnou péči.
Handicapovaným občanům bez omezení věku, kteří jsou vzhledem ke svému postižení závislí při výkonu každodenních činností na pomoci jiné osoby.
Jinak potřebným občanům:

nemocní, kteří se stali v důsledku nemoci závislými na pomoci jiné osoby
občané v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc při překonání překážek
rodiče samoživitelé v nepříznivé životní situaci (onemocnění apod.), při níž je nutno se postarat o dítě

Zaregistrované služby:

1) Pečovatelská služba v domácím prostředí klienta
2) Osobní asistence
3) Provozování zařízení pro seniory a občany s demencí (domov se zvláštním režimem - Domovinka)
4) Provozování stacionáře pro osoby se zdravotním handicapem (Integrační centrum UTILIS)
5) Provozování stacionáře pro handicapované děti s kombinovaným a mentálním postižením (UTILIS)
6) Respitní péče v zařízeních

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi