Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

DENNÍ STACIONÁŘ

stacionar
Denní stacionář pro handicapované osoby
s kombinovaným a mentálním postižením - UTILIS - ambulantní služba

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

domovinka
... Pobytová služba pro osoby s demencí.


INTEGRAČNÍ CENTRUM

integracni
...Ambulantní služba pro osoby starší 18 let se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

odlehcovaci
Ambulantní a pobytové služby určené pro osoby, o které dočasně nemá kdo pečovat.

OSOBNÍ ASISTENCE

osobni
Osobní asistence -
terénní služba "šitá na míru"

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

pecovatelska
terénní služba nabízená v Břeclavi, Podivíně a okolí

Poskytované služby

V současné době nabízí Remedia Plus o.p.s. tyto registrované sociální služby:

AMBULANTNÍ.: Denní stacionář UTILIS, Integrační centrum UTILIS a Odlehčovací ambulantní služby

TERÉNNÍ: Pečovatelská služba, Osobní asistence

POBYTOVÉ: Domov se zvláštním režimem, Pobytové odlehčovací služby