Birdwatching

Domovinka: rozvolňování - návštěvy příbuzných, vycházky, přijímání nových klientů

dzr 038Návštěvy příbuzných jsou povoleny od 25. května ve vymezené době a za dodržení vzdálenosti od ostatních klientů a používání ochranných prostředků z důvodu ochrany zdraví klientů před zavlečením infekce:
a) návštěvy jsou umožněny příbuzným - jednotlivci
b) návštěvy jsou povinny mít

  • roušku na ústech a nose, pokud nebudou ve venkovním prostoru
  • návleky na botách v návštěvní místnosti
  • rukavice na rukou

      k dispozici pro návštěvy bude dezinfekce rukou a návleky,

c) vymezený čas pro návštěvy:

  • dopoledne od 10.00 - 11.00 hod.
  • odpoledne od 14.00 - 16.00 hod.

d) návštěvy, prosím, hlaste telefonicky vedoucí služby paní Kadlíčkové Petře,

        tel.: 516 315 137 nebo 739 459 638

 Od 22.6.2020 je umožněno:

a) přijímat nové klienty do pobytových služeb a obnovit ambulantní odlehčovací služby

b)  jsou umožněny vycházky seniorů mimo areál pobytové služby


Děkuji za velkou trpělivost a pochopení, chráníme především naše klienty, prozatím můžete využívat služby

kontaktu přes tablet 775 897 764.

Dle vývoje epidemiologické situace může Ministerstvo práce a sociálních věcí opatření měnit, sledujte prosím změny.

Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka"